Hen phế quản (hen suyễn)

Hen suyễn dai dẳng, trung bình là gì?

Với bệnh hen suyễn dai dẳng, trung bình:

  • Bạn có các triệu chứng hàng ngày.
  • Bạn có các triệu chứng xuất hiện vào ban đêm nhiều hơn năm lần mỗi tháng.
  • Các triệu chứng hen suyễn làm ảnh hưởng đến hoạt động của bạn, chúng xảy ra nhiều hơn hai lần mỗi tuần và có thể kéo dài trong nhiều ngày.
  • Các xét nghiệm chức năng phổi từ 60% đến 80% các giá trị dự đoán dựa trên độ tuổi, giới tính và chiều cao của bạn.