Quản lý cơn đau

Gãy xương được điều trị như thế nào?

Điều trị gãy xương phụ thuộc vào tình trạng bị gãy của bạn như thế nào. Phương pháp bó bột hoặc nẹp thường được sử dụng cho những tình trạng gãy xương đơn giản.

Bạn có thể cần sử dụng ốc vít, thanh, hoặc tấm thép để điều trị tình trạng gãy xương phức tạp hơn.

Phẫu thuật cũng có thể cần thiết để hoàn toàn chữa khỏi những ca gãy xương nặng.