Quản lý cơn đau

Điều gì xảy ra trước khi đốt bằng sóng cao tần (RFA - Radiofrequency Ablation)?

Bạn sẽ gặp một bác sĩ để đánh giá xem bạn có thích hợp hay không. Nếu bác sĩ đề nghị bạn nên sử dụng phương pháp đốt bằng sóng cao tần (RFA - Radiofrequency Ablation), thì bác sĩ sẽ giải thích chi tiết về quy trình, bao gồm các biến chứng có thể xảy ra và tác dụng phụ. Bác sĩ cũng sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn đưa ra.

Một đường truyền tĩnh mạch (IV) có thể được đặt trong tĩnh mạch ở cánh tay của bạn trước khi làm thủ thuật và thuốc gây tê cục bộ và thuốc an thần nhẹ có thể được sử dụng để làm giảm bất kỳ khó chịu nào trong quá trình thực hiện RFA. Bạn có thể tỉnh táo trong suốt quá trình để hỗ trợ cho bác sĩ việc đánh giá thực hiện đúng quy trình.

Bạn nên hỏi bác sĩ chi tiết cụ thể trước.