Đau lưng

Điều gì tạo nên cột sống, hoặc xương sống?

Điều gì tạo nên cột sống, hoặc xương sống?

- Cột sống, hoặc xương sống, được tạo thành từ một hàng gồm 33 xương và mô đi từ hộp sọ đến xương chậu.

- Những xương này, hoặc đốt sống, bao bọc và bảo vệ một hình trụ của các mô thần kinh được gọi là tủy sống. Giữa mỗi một đốt sống là một đĩa đệm, hoặc dải sụn đóng vai trò là chất hấp thụ sốc giữa các đốt sống.