Đau lưng

Điều gì gây ra viêm cột sống dính khớp?

Điều gì gây ra viêm cột sống dính khớp?

- Mặc dù hiện giờ nguyên nhân của viêm cột sống dính khớp là vẫn chưa được xác định rõ, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng có một sự liên kết mạnh mẽ từ di truyền hoặc gia đình.

- Hầu hết, nhưng không phải tất cả, những người bị viêm cột sống mang một gen trong cơ thể có tên là HLA-B27. Mặc dù những người mang gen này có khả năng bị viêm cột sống nhiều hơn, nhưng nó cũng được tìm thấy ở 10% những người không có dấu hiệu của tình trạng này.