Rối loạn lưỡng cực

Cyclothymia (Chứng rối loạn tâm thần chu kỳ) là gì?

Cyclothymia, hay rối loạn tâm thần chu kỳ, là một rối loạn tâm trạng nhẹ.

Bạn có thể thay đổi giữa những giai đoạn ngắn của trầm cảm nhẹ và hưng cảm thay đổi theo cường độ từ nhẹ, khi bạn tràn đầy tâm trạng và năng lượng tốt. Các mức cao và thấp bạn nhận được với rối loạn tâm thần chu kỳ không dao động nhiều hoặc kéo dài miễn là những gì bạn nhận được với một rối loạn lưỡng cực toàn diện.

Rối loạn tâm thần chu kỳ ít phổ biến hơn nhiều so với trầm cảm. Ít hơn 1% số người ở Hoa Kỳ bị rối loạn tâm thần chu kỳ.