Sức khỏe trẻ em

Con tôi 2 tuổi, sau lần ngã từ cầu thang xuống, một bên vai của cháu cao hơn bên kia. Tôi có cần cho cháu đi khám không?

Con tôi 2 tuổi, sau lần ngã từ cầu thang xuống, một bên vai của cháu cao hơn bên kia. Tôi có cần cho cháu đi khám không?

Cần cho cháu đi khám vì có thể con bạn bị gãy hoặc trật xương bả vai.