Quản lý căng thẳng

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào?  

Căng thẳng đều có thể gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Bạn có thể nhận thấy các triệu chứng căng thẳng khi kỷ luật con bạn, trong thời gian bận rộn tại nơi làm việc, khi quản lý tài chính, hoặc đối phó với một mối quan hệ đầy thách thức. Căng thẳng ở khắp mọi nơi. Và đôi khi căng thẳng cũng đem lại trạng thái ổn định - một số căng thẳng thực sự có lợi - quá nhiều căng thẳng có thể làm bạn suy sụp và dẫn đến bệnh tật, cả về tinh thần lẫn thể chất.  

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày