Rối loạn lưỡng cực

Các triệu chứng của rối loạn lưỡng cực là gì?

Ở những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, các giai đoạn kịch tính của tâm trạng cao và thấp không theo một khuôn mẫu định sẵn.

Ai đó có thể cảm thấy trạng thái tâm trạng tương tự (trầm cảm hoặc hưng cảm) nhiều lần trước khi chuyển sang tâm trạng ngược lại. Những giai đoạn này có thể xảy ra trong một vài tuần, vài tháng và đôi khi thậm chí nhiều năm.

Mức độ nghiêm trọng của rối loạn khác nhau từ người này sang người khác và cũng có thể thay đổi theo thời gian, trở nên nghiêm trọng hơn hoặc ít hơn.