Quản lý cơn đau

Các triệu chứng của hội chứng đau cơ (MPS - Myofascial pain syndrome) là gì?

Các triệu chứng đau cơ cũng thường liên quan đến việc đau cơ bắp với các điểm "kích hoạt" hoặc "nhạy cảm" cụ thể. Cơn đau có thể trở nên tồi tệ hơn khi hoạt động hoặc bị căng thẳng.

Ngoài các cơn đau cục bộ hoặc khu vực liên quan đến hội chứng đau cơ, những người mắc chứng rối loạn cũng có thể bị trầm cảm, mệt mỏi và rối loạn hành vi.