Rối loạn lưỡng cực

Các thuốc benzodiazepin được sử dụng để điều trị rối loạn lưỡng cực loại II như thế nào?

Nhóm thuốc này bao gồm alprazolam (Xanax), diazepam (Valium) và lorazepam (Ativan) và thường được gọi là thuốc an thần thứ yếu. Chúng được sử dụng để kiểm soát ngắn hạn các triệu chứng cấp tính liên quan đến hưng cảm thay đổi theo cường độ từ nhẹ như mất ngủ hoặc kích động.