Đau lưng

Các loại rối loạn cong cột sống là gì?

Các loại rối loạn cong cột sống là gì?

Có ba loại rối loạn cong cột sống chính, bao gồm:

  1. Tật ưỡn cột sống (Lordosis). Cũng được gọi là chứng võng lưng ngựa (swayback), cột sống của người bệnh phải cong vào bên trong đáng kể ở lưng dưới.
  2. Gù cột sống. Tật gù lưng được đặc trưng bởi phần lưng trên tròn bất thường (hơn 50 độ cong).
  3. Vẹo cột sống. Một người bị vẹo cột sống có tình trạng cong sang phía bên của trục cơ thể và vẹo của các thân đốt sống theo trục của mặt phẳng ngang. Đường cong thường có hình chữ S hoặc hình chữ C.