Đau lưng

Các loại đốt sống trong xương sống là gì?

Các loại đốt sống trong xương sống là gì?

Các loại đốt sống tạo nên xương sống của bạn là:

  • Đốt sống cổ: 7 đốt sống tạo thành phần trên của cột sống.
  • Lồng ngực: 12 xương giữa cổ và lưng dưới.
  • Vùng thắt lưng: 5 đốt sống lớn nhất và mạnh nhất, nằm ở lưng dưới giữa ngực và hông.
  • Xương cùng và xương cụt là xương ở đáy cột sống: Được tạo thành từ 5 đốt sống hợp nhất với nhau.
  • Xương cụt (xương đuôi) hình thành từ 4 đốt sống hợp nhất.