Chăm sóc trẻ bị ADHD

Các dấu hiệu của ADHD không tập trung là gì?

Trẻ bị ADHD không tập trung:

- Thường không chú ý kỹ lưỡng vào các chi tiết hoặc phạm những lỗi bất cẩn trong học tập, trong công việc hoặc trong các hoạt động khác.

- Thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự chú ý trong các nhiệm vụ hoặc trong các hoạt động vui chơi.

- Thường có biểu hiện dường như không hề lắng nghe những gì người khác nói trực tiếp với trẻ.

- Thường không thể làm theo toàn bộ những hướng dẫn và không hoàn thành việc học, công việc trong gia đình hoặc những nhiệm vụ tại nơi làm việc (ví dụ: mất tập trung, dễ bị phân tâm bởi một cái gì đó).

- Thường gặp khó khăn khi tổ chức các công việc và các hoạt động.

- Thường tránh né, không thích hoặc miễn cưỡng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi phải suy trì những nỗ lực tinh thần trong một thời gian dài (chẳng hạn như bài tập ở trường hoặc bài tập về nhà).

- Thường đánh mất những vật dụng cần thiết cho các công việc và hoạt động (ví dụ: tài liệu học tập, bút chì, sách, công cụ, ví, chìa khóa, giấy tờ, kính mắt, điện thoại di động).

- Thường dễ bị phân tâm.

- Thường hay quên các hoạt động hàng ngày.

Chuyên tủ đông giá cạnh tranh