Rối loạn lưỡng cực

Các chất ức chế monoamin oxydase (MAOIs) là gì?

Các chất ức chế monoamin oxydase là một loại thuốc chống trầm cảm rất mạnh. Chúng ngăn chặn sự phân hủy serotonin, dopamine và norepinephrine trong não và tăng mức độ của chúng.

Những loại thuốc này không được sử dụng thường xuyên vì chúng có thể tương tác với các loại thuốc khác và gây ra vấn đề với huyết áp và các biến chứng khác. Những người dùng chúng cũng cần tránh một số loại thực phẩm.

MAOIs cũng có thể nguy hiểm trong trường hợp quá liều. Những loại thuốc này thường được kê đơn cho trầm cảm lưỡng cực chỉ kết hợp với một chất ổn định tâm trạng như lithium hoặc valproate để giảm cơ hội kích hoạt hưng cảm.