Lão hóa và sức khỏe

Bệnh tự miễn có thể dẫn đến sự mất thính giác như thế nào?

Các loại bệnh tự miễn như bệnh lupus và viêm khớp dạng thấp, có thể ảnh hưởng đến thính giác. Nó là một trong những đặc điểm chính của một số rối loạn tự miễn dịch, gồm hội chứng Cogan, bệnh u hạt Wegener, hội chứng Behcet.