Chăm sóc trẻ bị ADHD

Bệnh ADHD dạng giảm chú ý khác với bệnh ADHD dạng tăng động - bốc đồng như thế nào?

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.

Những đứa trẻ bị ADHD dạng giảm chú ý thường rất khó tập trung và cũng rất dễ bị phân tâm. 

Một đứa trẻ bị ADHD dạng tăng động - bốc đồng thì không có nhiều dấu hiệu của sự giảm chú ý.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều trẻ bị cả hai dạng giảm chú ý và tăng động - bốc đồng. Chúng có cả chứng tay chân không yên và khó khăn với việc tập trung.

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày