Vitamin và thực phẩm chức năng

Bạn nên dùng bao nhiêu biotin là đủ?

Bạn nên dùng bao nhiêu biotin là đủ?

Viện Y học đã thiết lập một lượng thích hợp cho biotin. Liều lượng này được nhận từ chế độ ăn uống, có hoặc không có chất bổ sung, được xem là đủ để hỗ trợ cho một sức khỏe tốt.

Tùy thuộc vào trường hợp của bạn, bác sĩ có thể đề nghị một liều cao hơn. Ngay cả ở mức cao, biotin dường như khá an toàn. Tuy nhiên hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết liều lượng biotin tối đa bao nhiêu mới bắt đầu gây ra rủi ro cho sức khỏe.