Rối loạn giấc ngủ

Bạn có thể chữa rối loạn chuyển động chân tay định kỳ hay không?  

Rối loạn chuyển động chân tay định kỳ nguyên phát, hiện không có nguyên nhân y tế tiềm ẩn, cũng có thể là mãn tính. Nhiều người bị căn bệnh này đã thuyên giảm với giấc ngủ ban đêm đã được cải thiện, nhưng họ có thể bị tái phát.