Rối loạn giấc ngủ

Ai là người đầu tiên nghĩ đến việc thư giãn cơ tiến bộ (PMR)?  

Ai là người đầu tiên nghĩ đến việc thư giãn cơ tiến bộ (PMR)?  

Kỹ thuật thư giãn cơ tiến bộ được Edmund Jacobson miêu tả vào những năm 1930 và dựa trên tiền đề của ông về sự bình tĩnh tinh thần là kết quả tự nhiên của thư giãn cơ thể. Thư giãn cơ tiến bộ có thể được thực hiện ở tất cả mọi người và chỉ cần khoảng 10 phút đến 20 phút mỗi ngày để luyện tập.