Hai phân tích hỗ trợ việc sử dụng osimertinib cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IB đến IIIA

Hai phân tích hỗ trợ việc sử dụng osimertinib cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IB đến IIIA

Hai bài trình bày từ thử nghiệm lâm sàng ADAURA đã nâng cao nghiên cứu trước đó đã chứng minh kết quả cải thiện khả năng sống sót sau khi khỏi bệnh (DFS) cho những bệnh nhân bị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) được phẫu thuật điều trị bằng Osimertinib. Dữ liệu đã được báo cáo hôm nay tại Hội nghị Thế giới về Ung thư Phổi năm 2020 của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Phổi (WCLC) Singapore.

Osimertinib là chất ức chế thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) -tyrosine kinase thế hệ thứ ba, không thể đảo ngược, hoạt động trên hệ thần kinh trung ương. ADAURA là một thử nghiệm ngẫu nhiên giai đoạn III so sánh osimertinib bổ trợ với giả dược ở những bệnh nhân có phẫu thuật cắt bỏ giai đoạn IB thành IIIA (AJCC phiên bản thứ 7; giai đoạn bệnh lý) NSCLC chứa đột biến EGFR kích hoạt với sự xóa bỏ exon 19 hoặc thay thế exon 21 L858R. Hóa trị sau phẫu thuật được cho phép, tùy theo sự lựa chọn của bác sĩ và bệnh nhân. Bệnh nhân trưởng thành được chọn ngẫu nhiên 1: 1 và được điều trị bằng osimertinib 80 mg viên uống một lần mỗi ngày hoặc giả dược trong ba năm hoặc cho đến khi bệnh tái phát.

Trong ADAURA, 60% (410/682) của tất cả bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên nhận hóa trị bổ trợ trong thời gian trung bình là 4,0 (Q1: 4.0, Q3: 4.0) chu kỳ, cân bằng giữa các nhánh điều trị. Nhìn chung, 409 bệnh nhân được hóa trị liệu dựa trên bạch kim, hầu hết ở giai đoạn IIIIIA (II: 71% [165/231]; IIIA: 80% [187/235]) và ít hơn ở giai đoạn IB (26% [57/216]) , dịch bệnh. Trong các giai đoạn bệnh, tỷ lệ chung của bệnh nhân được hóa trị là 66% ở bệnh nhân dưới 70 tuổi (338/509), so với 42% (72/173) ở bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên, giảm xuống 27% (21 / 78) ở bệnh nhân 75 tuổi trở lên.

Nhóm được hóa trị (n = 230) trải qua 22 biến cố DFS (11%), và nhóm giả dược (n = 207) trải qua 103 biến cố DFS (50%). Nhóm điều trị được dùng osimertinib mà không hóa trị (n = 136) trải qua 15 biến cố DFS hoặc 11% trong khi nhóm giả dược không nhận hóa trị có 56 biến cố DFS hoặc tỷ lệ 40%.

Bác sĩ Majem cho biết: “Hiệu quả của điều trị bổ trợ đối với chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe là một cân nhắc lâm sàng quan trọng đối với những bệnh nhân sau phẫu thuật với mục đích chữa bệnh, không mắc bệnh và cần điều trị lâu dài để giảm nguy cơ tái phát bệnh”

Các câu hỏi liên quan