Chất dinh dưỡng trong thức ăn được ruột non hấp thụ như thế nào?

Chất dinh dưỡng trong thức ăn được ruột non hấp thụ như thế nào?

Chất dinh dưỡng trong thức ăn chủ yếu do ruột non hấp thu. 

Mặt trong ruột non là lớp niêm mạc gồm hàng vạn lông nhung dày đặc dạng ngón tay, làm tăng diện tích niêm mạc ruột non lên 15 lần, khiến ruột non có diện tích hấp thu cực lớn, cũng có nghĩa ruột non được tiếp xúc đầy đủ với chất dinh dưỡng, kịp thời hấp thu những chất hữu ích như đường glucose, axit amin, axit béo, nước, muối vô cơ và nhiều loại vitamin. 

Ở ruột non, trypsin trong dịch tụy có thể phân giải protein của thịt, cá, trứng, v.v... thành axit amin sau đó được mạch máu nhỏ thành ruột hấp thu đưa vào tuần hoàn máu. 

Trong ruột non, nước mật có thể tổng hợp chất béo và nước trong thức ăn thành dung dịch dạng sữa, dưới tác dụng tiêu hóa của men chất béo tụy, biến thành axit béo được cơ thể hấp thu. 

Trong ruột non, nước, muối vô cơ và vitamin hòa tan được trực tiếp hấp thu đưa vào máu mà không qua tiêu hóa.