Cách đọc toa thuốc kính mắt: Mỗi số có nghĩa là gì?

Cách đọc toa thuốc kính mắt: Mỗi số có nghĩa là gì?

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận của bản thân cũng như kiểm soát các loại mắt kính mà mình định sử dụng.

Khi bạn nhìn vào toa thuốc cho kính mắt, bạn sẽ thấy các số được liệt kê dưới tiêu đề của MP và MT. Chúng là chữ viết tắt của: "Mắt Phải" và "Mắt Trái", đôi khi cũng có ký hiệu là R (Right nghĩa là bên phải) và L (Left nghĩa là bên trái).

Nói chung, càng xa số 0 trong đơn thuốc, thì thị lực của bạn càng kém và bạn cần phải điều chỉnh thị lực (đơn thuốc mạnh hơn).

  • Dấu cộng (+) ở phía trước con số có nghĩa là bạn bị viễn thị.
  • Dấu trừ (-) có nghĩa là bạn bị cận thị.

Những con số này đại diện cho diop, đơn vị được sử dụng để đo hiệu chỉnh hoặc công suất lấy nét của ống kính mà mắt bạn yêu cầu. Diopter thường được viết tắt là "D."

Ví dụ, nếu toa thuốc của bạn nói -1,00, bạn có một lần cận thị. Đây là một lượng cận thị khá nhẹ. Nếu bạn là -4,25, điều đó có nghĩa là bạn có 4 và 1/4 diop của cận thị. Điều này là cận thị hơn -1,00 và đòi hỏi thấu kính mạnh hơn (dày hơn). Tương tự, +1.00 sẽ là một lượng nhỏ viễn thị và +5 sẽ nhiều hơn.

Đối với những người bị loạn thị , sẽ có ba số trong đơn thuốc của bạn. Hình thức chung để viết các số này là C x T x

Trục">Trục

-

Chữ C

đề cập đến phần "hình cầu" của đơn thuốc, đó là mức độ cận thị hoặc viễn thị đã thảo luận ở trên.

-

Chữ T

 dùng để chỉ "hình trụ" hoặc loạn thị và có thể là số âm hoặc số dương. Nó đo trong diopters mức độ loạn thị mà bạn có. Con số này càng lớn, bạn càng có nhiều loạn thị. Loạn thị thường xuyên nhất là do giác mạc có hình dạng giống như một quả bóng đá hơn là một quả bóng rổ.

-

Trục">Trục

 là một con số bất cứ nơi nào giữa 0 và 180 độ. Nó tiết lộ định hướng của loạn thị. Nó không đủ để xác định mức độ loạn thị có bao nhiêu; bạn phải biết sự khác biệt về độ cong đang diễn ra.

Dưới đây là hai ví dụ về những đơn thuốc cho mắt bị loạn thị có thể trông như thế nào:

  • -2,00 +1,50 x 180
  • +3,50 +3,00 x 45

Đơn thuốc đầu tiên có nghĩa là người đó có 2 diop bị cận thị với 1,5 diop của loạn thị và trục 180 độ.

Đơn thuốc thứ hai có nghĩa là người đó có 3,5 diop viễn thị, 3 diop của loạn thị và trục 45 độ.