Bìm chuông

Bìm chuông

Bìm chuông - Ipomoea campanulata L., thuộc họ Khoai lang - Convolvulaceae.

Mô tả Bìm chuông:

Bìm chuông là dạng dây leo to, cành có rãnh, không lông. Lá có phiến xoan, cỡ 12x8-9cm, gốc hình tim rộng hay cắt ngang, chóp thót nhọn; gân bên nhiều, 13-15 đôi; không lông; cuống dài 2-4cm. Xim ở nách lá, mang 3-5 hoa trắng ở phía ngoài, tím ở phía trong; đài cao 10-13mm; tràng hình chuông cao 4-5 (8)cm, không lông; bầu 2 ô, 2 noãn.

Sinh thái Bìm chuông:

Bìm chuông mọc rải rác ở bãi hoang, lùm bụi.

Phân bố Bìm chuông:

Kiên Giang (Phú Quốc). Còn có ở Ấn Độ, Malaixia.

Bộ phận dùng của Bìm chuông:

Toàn cây Bìm chuông - Herba Ipomoeae Campanulatae.

Công dụng làm thuốc của Bìm chuông:

Ở Ấn Độ, Bìm chuông cũng được xem như chống nọc độc rắn.

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày

Các câu hỏi liên quan