Kết quả thụ tinh ống nghiệm ở VN ngang thế giới

09/04/2019, 22:53 102 lượt xem
Mặc dù số lượng trường hợp cần hỗ trợ sinh sản của VN ngày càng cao, nhưng tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm đang ngang bằng với thế giới.